Chi cục Hải quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo quy định của pháp luật.

Đang xem: Hải quan tiếng anh là gì

Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến “Tổng cục hải quan tiếng anh là gì?”. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Hải quan 2014, ngoài Tổng cục hải quan, các cơ quan khác trong hệ thống cơ quan hải quan cũng có quyền kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu vào lãnh thổ quốc gia, trong đó có Chi cục Hải quan.

Vậy Chi cục hải quan tiếng Anh là gì?. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Trước khi tìm hiểu Chi cục hải quan tiếng Anh là gì?. Quý vị cần hiểu rõ một số thuật ngữ cơ bản sau:

Chi cục hải quan là gì?

Chi cục Hải quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo quy định của pháp luật.

Định nghĩa trên căn cứ theo Điều 1 Quyết định 4292/QĐ-TCHQ

Như vậy,Chi cục Hải quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

*

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục hải quan

Chi cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan được quy định tại Điều 2 Quyết định trên, bao gồm:

– Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, gia công, đầu tư, chế xuất, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trung chuyển tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điểm khác được giao theo quy định của pháp luật.

– Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; phòng, chống gian lận thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn hoạt động được giao theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.

-Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Xem thêm: Top 10 Card Màn Hình Tầm Trung Tốt Nhất 2015, Card Màn Hình Cũ Có Tốt Không

– Thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện công tác kiểm định và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công và theo quy định của pháp luật,…

Cơ cấu tổ chức của chi cục hải quan

– Lãnh đạo của Chi cục hải quan là Chi cục trưởng. Ngoài ra còn có một số Phó Chi cục trưởng.

+ Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Hải quan.

+ Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

– Ngoài ra, căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và biên chế được giao, Chi cục Hải quan có thể được thành lập các Đội, Tổ nghiệp vụ.

Mạng lưới chi cục hải quan tại Việt Nam hiện nay

Từ khái niệm về “chi cục hải quan là gì?”,có thể thấy mạng lưới chi cục hải quan được trải đều khắp toàn quốc. Tuy nhiên, để thuận lợi cho các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, hiện nay, thủ tục hải quan hầu hết được thực hiện dưới hình thức điện tử. Do đó, Quý vị có thể tìm kiếm các chi cục hải quan thông qua việc nhập mã số của chi cục đó (được quy định tại Công văn số 2674/TCHQ-TXNK) trên Hệ thống khai hải quan điện tử.

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Tăng Tốc Máy Tính Hiệu Quả Nhất 2020, Phần Mềm Tối Ưu Hóa Hệ Thống Tốt Nhất

Sau khi tìm hiểu các thông tin cơ bản về chi cục hải quan, hẳn nhiều người vẫn còn thắc mắc Chi cục hải quan tiếng Anh là gì?. Vì vậy, chúng tôi xin giải thích như sau:

Chi cục hải quan tiếng Anh là gì?

Chi cục hải quan tiếng Anh là: Customs Sub-department

Vậy định nghĩa Chi cục hải quan tiếng Anh là gì? được định nghĩa như sau:

Sub-department of Customs is a unit directly under the Customs Department of a province, inter-province or city (hereinafter referred to as the Customs Department) with the function of directly implementing the regulations on state management of customs applicable to goods. export, import, export, transit, incoming, outgoing or in-transit means of transport; to organize the implementation of the law on taxes and other revenues for import and export goods; to prevent and fight smuggling and illegal cross-border transportation of goods according to the provisions of law.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.