Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ toptotnhat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Given name là gì

As a result, there is not a single mention of a given name, and most individuals are designated by role labels.
Each member”s surname, given name, age, year of birth, domicile of origin, parentage, profession, and rank are recorded.
We give a constructive proof of -expansion, introducing a transformation function abstracting a process over a given name.
In the -calculus computation is process interaction: two -calculus processes that know a given name can use it to interact with each other; names themselves may be exchanged in communications.
This number expresses a lower bound on the probability of performing an action with a given name and reaching a state that satisfies a certain formula.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên toptotnhat.com toptotnhat.com hoặc của toptotnhat.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phần Mềm Diệt Virus Free Tốt Nhất 2019 Giúp Bảo Vệ An Toàn Cho Bạn

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toptotnhat.com English toptotnhat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Nên Đi Ngủ Lúc Mấy Giờ Đi Ngủ Là Tốt Nhất Cho Sức Khỏe? Thời Gian Ngủ Tốt Nhất Cho Sức Khỏe Là Mấy Giờ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.