Toán học tần suất xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Nó giúp ta tìm được những vật mẫu có sự xuất hiện cao hơn. Từ đó sẽ có những quyết định ưu tiên lựa chọn một hay nhiều vật mẫu khác nhau.

Ví dụ: Trong một khảo sát loại bia nào được nhiều người thích nhất. Sau khi đã có số liệu thông số, ta xác định được tần suất của từng đáp án (loại bia) là bao nhiêu phần trăm,. Từ đó dễ dàng xếp hạng được loại bia nào được yêu thích nhất.

Một ví dụ khác liên quan đến xổ số. Các con số từ 00 đến 99 sẽ liên tục thay thế nhau xuất hiện trong bảng kết quả xsmn t2 đến chủ nhật. Thống kê và xác định tần suất của các con số giúp ta tìm được những con số này hay xuất hiện. Từ đó sẽ có những chiến lược chơi để trở thành người chiến thắng.

1/ Định nghĩa tần số và tần suất

Giả sử dãy n số liệu thống kê đã cho có k giá trị khác nhau (k ≤ n). Gọi xi là một giá trị bất kỳ trong k giá trị đó, ta có:

Tần số: số lần xuất hiện giá trị xi trong dãy số liệu đã cho gọi là tần số của giá trị đó, kí hiệu là ni.

Ví dụ: Trong bảng số liệu trên ta thấy có 7 giá trị khác nhau là

x1 = 4, x2 = 5, x3 = 6, x4 = 7, x5 = 8, x6 = 9, x7 = 10

x1 = 4 xuất hiện 3 lần => n1 = 3 (tần số của x1 là 3)

Tần suất: Số fi =  được gọi là tần suất của giá trị xi (tỉ lệ của ni, tỷ lệ phần trăm)

Ví dụ: x1 có tần số là 3, do đó: f1 =  hay f1 = 5%

2/ Bảng phân bố tần suất và tần số

Bảng phân bố tần số và tần suất rời rạc

Từ bảng số liệu thống kê ta liệt kê ra các giá trị khác nhau và các tần số, tần suất tương ứng ta được bảng phân bố tần số, tần suất rời rạc.

Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp

Khi có một bảng số liệu thống kê có một số khá lớn các số liệu người ta chia các số liệu thành các lớp. Khoảng chứa tất cả các số liệu được chia thành các khoảng hay nửa khoảng nhỏ bằng nhau. Mỗi khoảng nhỏ là một lớp. Số các số liệu nằm trong một lớp là tần số của lớp ấy. tỉ số của tần số một lớp với tổng các số liệu của bảng là tần suất của lớp ấy. Mỗi lớp ta chọn một giá trị đại diện cho các giá trị của lớp.

Thường thường lớp (xi; xi+1) người ta lấy  làm giá trị đại diện. Bảng ghi tất cả các lớp với các tần số, tần suất tương ứng được gọi là bảng phân bổ tần số, tần suất ghép lớp.

Ý nghĩa của bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần số và tần suất có tác dụng giúp ta thấy được tần số và tần suất của các số liệu được thống kê, qua đó đưa ra những phân tích, đánh giá đồng thời các nhận xét về vấn đề mà người điều tra quan tâm. Tuy nhiên, bảng này thường chỉ thể hiện được những vấn đề điều tra có kích thước mẫu nhỏ.

3/ Ứng dụng của bảng phân bố tần suất trong xổ số

Đối với những người chơi xổ số, việc theo dõi và ghi chép lại các con số hằng ngày là điều cần làm để tìm đến chiến thắng. Khi nhắm đến 2 chữ số cuối của giải đặc biệt làm mục tiêu. Người chơi sẽ có 1% cơ hội để chiến thắng khi đánh 1 số. Nếu chơi cả 50 số thì tỷ lệ thắng sẽ là 50%. Như vậy, nếu có thể thống kê và chọn lựa ra những số có tần suất xuất hiện nhiều hơn để chơi thì tỷ lệ thắng cũng được nâng lên.

Nhiều người chơi xổ số đã sử dụng phần mềm Excel để thống kê tần suất các con số trong một mốc thời gian nhất định để tìm được những con số có khả năng xuất hiện cao. Bạn có thể tham khảo cách này nếu bạn là một người chơi xổ số hằng ngày.

Ví dụ bạn là người Đồng Tháp, bạn chơi xs đồng tháp vào thứ 2 hàng tuần. Sau khi có kết quả xổ số, bạn sẽ nhập các con số đã về vào bảng Excel, sau đó chia lại tần suất của từng con số. Như vậy theo một biên độ ngày nhất định, bạn sẽ thấy được con số này hay xuất hiện nhất (tần số xuất hiện cao) và lựa chọn con số đó để chơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.